Logg inn

Richard Wolf Piezolith 3000 Plus ESWL

Bruker- og pasientvennlig steinknuser

Richard Wolf PiezoLith 3000 Plus er et piezoelektrisk ESWL-system. Systemet fungerer ved at piezokeramiske elementer stimuleres med høyspenning, og sender en fokusert, treffsikker og skånsom sjokkbølge.

Brukervennlig

Man lokaliserer steinen med levende ultralyd og/eller røntgen, markerer posisjonen på et kontrollpanel, og systemet justerer selvpasientbordet før behandlingen gjennomføres. Ingen manuelle justeringer er nødvendig.

Pasientvennlig

Systemet skaper sjokkbølger med svært lav energitetthet ved hudoverflatenivå. Dette gjør at pasienten verken kan behandles uten smertestillende eller beroligende midler. Prosedyren gjøres dagkirurgisk og pasienten drar fra sykehuset kort tid etter behandlingen. Man trenger ikke noen form for innleggelse eller langvarig overvåkning i etterkant.

Systemet lokaliserer steiner med ultralyd og røntgen. Ultralydlokalisering fungerer så godt at man som regel ikke trenger å bruke røntgen. Dette gjør at mange pasienter slipper eksponering for røntgenstråler.

Nærmest støyfritt

Det er ikke nødvendig med støyvern med PiezoLith 3000 Plus. Sjokkbølgene som skapes kommer med et lite knepp, ikke høylytte smell.

Effektivt

Det er dokumentert at PiezoLith 3000 Plus gir markedets mest effektive steinknusing. Ta kontakt med oss for å få litteratur på dette. Systemet har typisk en behandlingstid på ca. 30 minutter, noe som gir det svært god kapasitet i forhold til andre systemer.

Kostnadsbesparende på sikt

Annen ESWL-teknologi krever hyppig utskifting av den kostbare terapikilden på systemet. Det gjør ikke PiezoLith 3000 Plus. Terapihodet tåler minimum 5 millioner pulser, noe som gir en levetid som er 5 ganger lenger enn for annen ESWL-teknologi. Dette gir store besparelser i produktets levetid, noe som på sikt gjør PiezoLith 3000 Plus billigere enn andre systemer.

Pålitelig i drift

Apparatets terapihode består av flere hundre små piezokeramiske elementer. Hvis ett blir ødelagt er funksjonen så godt som uforandret.

Kompakt og mobilt

Alle systemets komponenter står på hjul og kan flyttes til behandlingssted. Systemet er svært kompakt, og kan installeres selv på et lite rom.

 - 796,5 KB

Mer i Urologi

ALLIUM UROLOGISKE STENTER

ALLWIN TUR-VAC

DEFLUX – VESIKOURETERAL REFLUKS (VUR)

INNBYTTEKAMPANJE BLÆRESCANNER BIOCON 1100

LABORIE/COGENTIX CST-5000

LISA LASER

MCUBE TECHNOLOGIES BIOCON 700

MCUBE TECHNOLOGIES BIOCON 900

RICHARD WOLF OPTICAL MINI 16,5CH

RICHARD WOLF PIEZOLITH 3000 PLUS ESWL

RICHARD WOLF SHARK RESEKTOSKOP

RICHARD WOLF SYSTEM BLUE PDD

SEEGEN ENGANGS FLEKSIBELT CYSTOSKOP

SEEGEN ENGANGS FLEKSIBELT URS SKOP