Logg inn

TEM (Transanal Endoskopisk Mikrokirurgi)

TEM er et minimalt invaderende løsning som lar en fjerne enkelte rektalpolypper og svulster i tidlig stadium. Systemet ble utviklet i 1983 av den tyske kirurgen Dr. Gerhard Buess, og har siden revolusjonert reseksjonering av rektallesjoner. Utført transanalt med spesielt utformede mikroinstrumenter har TEM gjort det mulig å nå lesjoner som høyt inne i rektum som tidligere kun ville være tilgjengelig med omfattende magekirurgi. TEM gjør at pasienter slipper større inngrep, lange snitt, kolostomi og får mindre smerte, kortere rekonvalens og kortere sykehusopphold.

For vitenskapelig litteratur om TEM, se lenger nede.

Richard Wolf har jobbet tett med Dr. Gerhard Buess og utviklet et eget instrumentsystem som er skreddersydd for prosedyren. Systemet gir tilgang opp til 20 cm høyere i rektum og skaper gode kirurgiforhold med kontrollert inflasjon og utmerkede synsforhold.

Systemet inneholder blant annet:
- Et spesielt stereoskop som gir forsterkede 3D-bilder som gjør det lettere å skille forskjellige typer vevslag. Fjerning av vev og bruk av sutur blir mer presis.
- Kombinert pumpe og insufflator som skaper kosistent inflasjon av rektum selv ved bruk av sug.
- Håndinstrumenter som er vinklet for presis manøvrering inne i rektoskoprøret.

TEM-litteratur

F.J.C. van den Broek, BioMed Central, 2009:
BMC surgery study protocol

C. Frangou, General Surgery News, 2005:
Revival of TEM

E.J.R. de Graaf, Journal of Cancer Study, 2009:
TEM versus total mesorectal excision of T1 rectal adenocarcinomas with curative intention

E.J.R. de Graaf, ASCRS, 2009:
TEM is feasible for adenomas throughout the entire rectum: A prospect study

P.E.A Hermsen, Springerlink.com, 2008:
Harmonic long shears further reduce operation time in transanal endoscopic microsurgery

M.M. Lirici, Surgical Endoscopy, 2003:
Combining ultrasonic dissection and the Stortz operation rectoscope: An effective new approach to TEM

G.F. Buess, Laparascopic and endoscopic surgery in oncology, 2001:
TEM

S.Said, Minimal Invasive Chirurgie, 2001:
Stellenwert der TEM in der Behandlung von Rektumkarzinomen

R. Weiner, Surgical Endoscopy, 2001:
A prospective randomized trial of different laparascopic gastric handling techniques for morbid obesity

G. Dafnis, Colorectal Disease, 2003:
TEM: Clinical and functional results

B.H. Endreseth, Colorectal Disease 2004:
Postoperative morbidity and recurrence after local excision of rectal adenomas and rectal cancer by TEM

H. Schäfer, Colorectal Disease, 2005:
Giant adenomas of the rectum: Complete resection by TEM

P. Palma, Colorectal Disease 2004:
TEM: Indications and results after 100 cases

T. Borschitz, Diseases of the Colon & Rectum, 2006:
The influence of histopathologic criteria on the long-term prognosis of locally excised pT1 rectal carcinomas: Results of local excision (TEM) and immediate reoperation

E. Lezoche, Surgical Endoscopy, 2005:
Transanal endoscopic vs total mesorectal laparascopic resections of T2-N0 low rectal cancers after neoadjuvant treatment

H. Suzuki, Surgery for Organ Function and Biological Regulation, 2005:
The Role of TEM for rectal tumors

For mer informasjon

Kontakt oss

55987700

TEM

Mer i Gastrokirurgi

INTROMEDIC MIROCAM

KIRURGISK STAPLING

MEDITALIA UTSTYR TIL FLEKSIBEL ENDOSKOPI

RICHARD WOLF FLERGANGS PROKTO-REKTOSKOPI

SAPIMED ENGANGSANOSKOP

SAPIMED ENGANGSREKTOSKOP

SAPIMED REKTOSKOP MED INTEGRERT LED

SOLUSCOPE SERIE 4 SKOPVASKEMASKIN

SOLUSCOPE SPRINT PT

TEM (TRANSANAL ENDOSKOPISK MIKROKIRURGI)

WILSON INDUSTRIES FLEKSIBLE INSTRUMENTER