Logg inn

Otopront Basic Plus ØNH-unit

Solid unit med god plass og ergonomi

Ergonomisk, praktisk og fleksibel utforming

Alle unitens deler er plassert innenfor rekkevidde for legen, og er designet for at de skal kunne betjenes med kun én hånd. Alle slanger har klikk-på-tilkobling for enklest mulig bruk. Instrumentbrettene, forberedelsesbrettene og avfallsbeholdere er plassert nært pasienten, mens kablene fra lyskilden er plassert i sentrum av uniten for å gi dem beskyttelse. Otopront-uniten har mange skuffer og lagringsplasser hvor man kan oppbevare forbruksartikler. Den kan også leveres i en venstrehendt versjon. Man kan montere på ekstra dreiearmer som kan holde spesialutstyr, som for eksempel ultralydenhet, stroboskop, etc.

Fordi Otopront-uniten har et modulært design finnes det nesten ingen grenser for de individuelle tilpasningsmulighetene for uniten med tilbehør.

Spesialtilpasset utseende

Uniten kan leveres i hvilken som helst farge. Det er lett å få en unit som matcher fargene på brukerstedets interiør, logoer, og så videre. En unit fra Otopront kan slik bidra til et arbeidsmiljø som bærer preg av profesjonalitet, noe som betrygger pasienter om at de er i de beste hender.

God hygiene og lite støy

Otopront-uniten har glatte overflater med myke kanter som er lette å rengjøre. Alt håndutstyr, samt unitens lokk i solid plexiglass, er autoklaverbart, og uniten har antimikrobielt vannfilter og reservoar for desinfiseringsmiddel. Trykkluftskompressoren er oljefri, noe som gjør at man ikke risikerer lekkasjer og søl. Uniten har trykkluftsflasker med god kapasitet, og dette gjør kompressoren kjøres kun få ganger om dagen, noe som reduserer støy.

Lang levetid

Uniten er produsert i solid, rustfritt stål. Den er svært hardfør, og alle deler kan repareres. Dette gir den markedets desidert lengste levetid. Uniten kan spraylakkeres på nytt hos Otopront dersom man en gang etter mange års bruk skulle ønske å friske den opp.

Flere lengder og godt utvalg av ekstrautstyr

Tilgjengelige lengder for uniten:

  • 450 mm  
  • 550 mm  
  • 700 mm  
     

Otopront Basic Plus ØNH-unit består av følgende komponenter:

  • Trykkluftsenhet med håndstykke for finjustering, 3 sprayflasker, Politzer-tilkobling, gjennomstrømningsbegrenser og trykkmåler  
  • Vibrasjonsfritt sug med vakuumpumpe på 34 l/min og maks vakuum 93%  
  • Speilvarmer   
  • Instrumentoverflate med deksel i autoklaverbart pleksiglass  
  • Instrumentskuff  
  • Oppbevaringsskuff  
  • Åpent kammer med stikkontakt for ekstrautstyr (f. eks. eksempel diatermiapparat)  
     

Otopront Basic Plus ØNH-unit kan bygges ut med følgende moduler:

  • Skylling med 38 °C varmtvann og autoklaverbar vannfilterenhet  
  • Endoskopisenter med kaldtlyskilde med 1, 2 eller 4 lysuttak med 150 W halogenlys eller LED-lys, oppvarmede rør for endoskop  
  • Automatisk på/av-knapp og tidskontroll for desinfeksjon  
  • Spyttekum på dreiearm med ekstra sugeslange  
  • Automatisk utslipp fra væskebeholder  
  • Renseenhet for sugetuber med utskiftbar, autoklaverbar adapter i rustfritt stål  
  • Speilvarmer for over 50 speil i forskjellige størrelser  
  • Oppvarmet instrumentoverflate  
  • Instrumentskap  
  • To typer skrivebordmoduler, type L og S  
  • Platå med skjulte stikkontakter  
  • Integrasjon av brukerstedets EDP-system  
  • Mikroskopholder med strømtilgang  
  • Mikroskop  
  • Kanter i rustfritt stål for beskyttelse av områder med høyere slitasje  
  • Melamimskuffer for desinfeksjonsmidler  
  • Innebygget avfallsbøtte for smittefarlig avfall (sprøyer, etc.)  
  • Kanter i rustfritt stål for beskyttelse av områder med høyere slitasje  
  • Avfallsbøtte med pedal  
  • Holder til monitor  
  • Dispensere for hansker, bomull, tungelapper, og/eller papir for instrumentbord  
  • Hjul montert på uniten  

 

 - 27,5 KB
Eksempel 1: Dette er Otopront Basic Plus i sin mest grunnleggende form, uten tilbehør.

 - 32,9 KB
Eksempel 2: Otopront Basic Plus unit med endoskopisenter festet på høyre side. Endoskopisenteret har her 2 lysuttak og plass til 2 skop, samt holder til pannelampe.

 - 698 KB

Eksempel 3: Otopront Basic Plus med endoskopisenter festet på høyre side. Endoskopisenteret har her 4 lysuttak og plass til 4 skop, samt holder til pannelampe. Løsningen er ytterligere utvidet med et instrumentkabinett som gir ekstra kapasitet for instrumenter og forbruksartikler. - 644,5 KB
Eksempel 4: Otopront Basic Plus med platå montert på toppen og endoskopisenter festet på høyre side. Endoskopisenteret har her 4 lysuttak og plass til 4 skop, samt holder til pannelampe. Løsningen er ytterligere utvidet med et skrivebord type L som står til høyre for uniten.

 - 564,3 KB

Eksempel 5: Otopront Basic Plus med endoskopisenter festet på høyre side. Endoskopisenteret har her 4 lysuttak og plass til 4 skop, samt holder til pannelampe. Løsningen er ytterligere utvidet med et skrivebord type S som står til høyre for uniten, og skrivebordet har fått påmontert en monitorholder.

Mer i Øre-nese-hals

INSTRUMENTER FRA SPIGGLE & THEIS

KLS MARTIN MEDLED CHROME

OTOPRONT BASIC PLUS ØNH-UNIT

OTOPRONT PES PILOT DIAGNOSTIC CENTER

OTOPRONT RHINO-SYS

OTOPRONT SIT 4 ØNH-UNDERSØKELSESSTOL

OTOPRONT SMART

OTOPRONT TYMP

SMITH & NEPHEW COBLATION ABLASJON FOR ØNH

SMITH & NEPHEW ENTACT SEPTUMSTIFTER

SMITH & NEPHEW NASASTENT NESETAMPONG

SMITH & NEPHEW RAPID RHINO NESETAMPONG

SPIGGLE & THEIS INSTRUMENTER FOR NESEPLASTIKK

SPIGGLE & THEIS NESETAMPONGER

SPIGGLE & THEIS PANETTI MIKROINSTRUMENTER

SPIGGLE & THEIS STAPESPROTESER

SPIGGLE & THEIS TUBAVENT BALLONGKATETER