Logg inn

LiNA LapGuard

Røykfiltreringssystem

Ren luft i operasjonsrommet

Flere studier bekrefter at elektrisk kirurgisk røyk påvirker helsen til både ansatte og pasienter, og rapporter indikerer at hodepine, kvalme og irritasjon i øvre luftveier er blant de vanligste problemene. Røyken består av karbonisert vev, blod, virale partikler, DNA, bakterier, karbondioksid, giftige gasser og vann, og disse luftbårne partiklene er små nok til å trenge dypt inn i luftveiene.

Siden standard kirurgiske masker ikke effektivt kan filtrere disse partiklene, har røykevakuering blitt et tema av umiddelbar betydning. Nasjonale sykepleierforeninger og myndigheter inkludert AORN og NIOSH anbefaler at røyk skal fjernes ved bruk av røykevakuatorer. I tillegg vil kirurgisk røyk under laparoskopisk kirurgi svekke synligheten i bukhinnen. Derfor bør røyk evakueres og filtreres.

For mer informasjon

Kontakt oss

55987700

Dokumentasjon

LiNA LapGuard

Mer i Kirurgi/Laparoskopi

ENGANGS INSUFFLASJON VERESS NÅLER

GLUBRAN 2

KIRURGISK STAPLING

LINA ANTIFOG

LINA LAPGUARD

LINA SEASTAR

RICHARD WOLF ERAGON FOR LAPAROSKOPI

RICHARD WOLF INSUFFLATOR FOR ENDOSKOPI

RICHARD WOLF KEYPORT

RICHARD WOLF PANOVIEW ULTRA

RICHARD WOLF TWO-WAY STOPCOCKS