Logg inn

LiNA LapGuard

Røykfiltreringssystem

Ren luft i operasjonsrommet

Flere studier bekrefter at elektrisk kirurgisk røyk påvirker helsen til både ansatte og pasienter, og rapporter indikerer at hodepine, kvalme og irritasjon i øvre luftveier er blant de vanligste problemene. Røyken består av karbonisert vev, blod, virale partikler, DNA, bakterier, karbondioksid, giftige gasser og vann, og disse luftbårne partiklene er små nok til å trenge dypt inn i luftveiene.

Siden standard kirurgiske masker ikke effektivt kan filtrere disse partiklene, har røykevakuering blitt et tema av umiddelbar betydning. Nasjonale sykepleierforeninger og myndigheter inkludert AORN og NIOSH anbefaler at røyk skal fjernes ved bruk av røykevakuatorer. I tillegg vil kirurgisk røyk under laparoskopisk kirurgi svekke synligheten i bukhinnen. Derfor bør røyk evakueres og filtreres.

For mer informasjon

Kontakt oss

55987700

Dokumentasjon

LiNA LapGuard

Mer i Gynekologi

AMNIOSKOP MED INTEGRERT LYS

EPISCISSORS-60

FETAL PILLOW

LINA ANTIFOG

LINA BIPOLAR LOOP

LINA BLOOD SAMPLER

LINA ENDOHOOK

LINA GOLD LOOP

LINA LAPGUARD

LINA LIBRATA™

LINA MAXFLOW

LINA SEASTAR

LINA SURGIPEN

LINA XCISE

MODEL-MED

RICHARD WOLF HYSTEROSCOP

RICHARD WOLF SECUFIX