Logg inn

Fujifilm Synapse Røntgensoftware

Komplett system for databehandling

Fujifilm Synapse er et system for behandling av undersøkelsesdata på tvers av kirurgiske disipliner, utstyrsfabrikater og granskningsutstyr. Systemet er like aktuelt for en radiolog som en kirurgi og kardiolog, og kan for eksempel brukes innen nevrologi, ortopedi, pulmonologi, gastroenterologi, onkologi, endoskopi, med mer. Med systemet kan man sette sammen flere typer bilder og lage rapporter av dem, for eksempel røntgen og ultralydbilder. Systemet kan bygges ut til komplett PACS og RIS, med løsninger for serverlagring og backup.

Kompatibelt med mobile enheter

Med Fujifilm Synapse kan også hente og behandle data med mobile enheter som iPhone, iPad og Android.

 - 16,2 KB
Data vist på mobile enheter.

Brukes på tvers av fagfelt

Innen kardiologi har man et utall muligheter, som ekkokardiogram, hjertekateterisering, nukleær kardiologi, ultralyd, EKG, og mer.

Systemet har også 3D-funksjoner som kan trekke ut bilder av organer eller for eksempel knokler, og fremstille dem i roterbare 3D-bilder.

 - 39,1 KB
3D-visning av blodårer.

Synapse er til god hjelp spesielt ved vurderinger av vanskelige tilfeller, som når man skal planlegge kirurgiske inngrep.

Datalagring og serverløsninger

Fujifilm Synapse kan benyttes som komplett datalagringstjeneste/PACs på tvers av utstyr fra ulike fabrikater, med ruting av informasjon, servertjenester, og skylagring.

Raskt:  
  • Bildegjengivelse genereres på serveren, utnytter serverkraft og bedre båndbredde  
  • Programmet åpnes direkte i browser uten ventetid for lasting av studier  
     
Båndbreddevennlig:  
  • Systemet sender bilder til display når de trengs i stedet for å laste hele studier, noe som reduserer ressursbruk  
     
Høy datasikkerhet:  
  • Serverbasert design grunnleggende for å sikre pasientinformasjon, trenger ikke flytte hele studier til PC eller mobil enhet  
  • Eliminerer caching av studier hos brukeren  
     
Mulighet for komplett system fra én leverandør:  
  • Eneste leverandør med MI-portfolio og underliggende arkitektur til å tilby komplette bildetjenester fra kun én leverandør  
  • Håndterer behovene til hver avdeling, behandler bilder i både vanlige formater og DICOM format  
  • Design kan skreddersys behov  
     
Økt effektivitet for brukere:  
  • Man sparer tid og samordner arbeidsflyt med bildevisning on demand  
  • Native MPR/Fusion og MG tomosyntese komplett arbeidsflyt på én arbeidsstasjon  
  • Gir globale worklists, forbedret arbeidsflyt ved avbrudd og enklere tilgang til informasjon og verktøyer  

 

Ytterligere informasjon

For mer informasjon, se Fujifilms sider om Synapse.

For informasjon om spesifikke deler av systemet:

Synapse 3D
Synapse Cardiovascular
Synapse PACS
Synapse RIS

For mer informasjon

Kontakt oss

55987700

Presentasjonsvideo, Fujifilm Synapse

Workflow, Fujifilm Synapse

Kundeerfaringer for Fujifilm Synapse

Mer i Mammografi og røntgen

FUJIFILM AMULET MAMMOGRAFI MED TOMOSYNTESE

FUJIFILM EVO-II DETEKTORPLATE

FUJIFILM GO MOBILT RØNTGENAPPARAT

FUJIFILM NANO MOBILT RØNTGENAPPARAT

FUJIFILM NANO TRANSPORTABELT RØNTGENAPPARAT

FUJIFILM SYNAPSE RØNTGENSOFTWARE

FUJIFILM VISIONARY SUITE SKJELETT- OG THORAXLAB MED TOMOSYNTESE