Logg inn

Richard Wolf Mega Pulse

Laser til steinknusing

Richard Wolf Mega Pulse er en laser som er spesielt egnet for steinknusing for urologi, men som også kan brukes på andre fagfelt som kirurgi, ØNH, gynekologi, artroskopi, gastroenterologi og ryggradskirurgi. Apparatet er en Holmium YAG-laser med kraft på 30 W, og har gode muligheter for justering av kraft og pulsvarighet.

Mega Power Plus navigeres lett via touch-skjermen på apparatet, har grønn pilotstråle og integrert kjølesystem som gjør at det kan brukes i opp til 30 grader. Den kan brukes med tre innstillinger; steinknusing, ablasjon eller koagulasjon.

Richard Wolf Mega Pulse finnes i to versjoner, Tower 30 + (bildet til venstre nedenfor) som står på gulv, og Desktop 30 + (høyre) som kan plasseres i rack.

Richard Wolf Mega Pulse Tower 30 + er lett å flytte på og har låsbare hjul. Displayet på den kan foldes opp. Desktop 30 + er Wolfs sterkeste desktoplaser og har samme kraft som Tower 30 +.

For mer informasjon

Kontakt oss

55987700

Dokumentasjon

Brosjyre

Video

Mer i Laser

MARTIN DIOMAX 980

KLS MARTIN DIOMAX 1550

KLS MARTIN LIMAX 120

KLS MARTIN MCO 25 PLUS OG MCO 50 PLUS

LISA LASER

RICHARD WOLF MEGA PULSE