Logg inn

PneumRX Coils

Behandling av emfysem med elastiske coils

PneumRX RePneu Lung Volume Reduction Coil (LVRC) er elastiske spiraler som kan brukes til å behandle lungeemfysem. Spiralene føres inn med kateter og åpner luftveier som er innsnevret av emfysem.

PneumRX er effektivt for alle typer emfysem (øvre og nedre lungelapp, samt heterogen og ikke-alvorlig homogen emfysem). Behandlingen gir vesentlig bedring i treningskapasitet og livskvalitet, og effekten varer også utover 12 måneder.

For mer informasjon

Kontakt oss

55987700

Presentasjon av PneumRX Coils

Mer i Lungemedisin

COGENTIX BRS-5000

FUJIFILM ULTRALYDENDOSKOPI

PNEUMRX COILS

TRACOE TRACHEOSTOMI- OG LARYNGEKTOMIPRODUKTER