Logg inn
  • Series 1, Series 3 og Series 4 fra Soluscope
  • Kompakt og rask prosessering av fleksible skop. Syklustid på 22-26 minutter.
  • Kompakt og rask maskin for prosessering av alle fleksible skop med fullt sporingssystem. Syklus på kun 20 minutter.
  • Vår raskeste prosessering av skop - kun 16 minutters syklus.

Soluscope Skopvaskemaskiner

Rask og kompakt prosessering av fleksible skop

Soluscope produserer de raskeste og mest kompakte automatiske maskinene for reprossesering av fleksible skop på markedet. Maskinene rengjør skopet i henhold til gjeldende reguleringer og beskytter pasienter og brukere mot krysskontaminering.

Soluscopes maskiner har et eget kanalkontrollsystem som sikrer at endoskopene er riktig rengjort og desinfisert etter end prosessering. De har også et automatisk og presist doseringssystem som anvender riktig kjemi i riktig mengde for renhold som ikke skader skopenes levetid.

Soluscope Serie 1

Serie 1 kjører automatiske sykluser med riktig mengde kjemikalier, og har integrert lekkasjetest som kontrollerer endoskopets integritet under syklusen. Maskinen har sensor som sikrer at lokket er helt lukket mens den kjører. Et 0,2 μm vannfilter og en valgfri tre trinns filtreringsenhet sikrer riktig vannkvalitet. Maskinen har også automatisk en automatisk selvdesinfiseringssyklus som bidrar til å unngå kontaminering.

Serie 1 trenger kun et støpsel for elektrisitet og en inn/ut-tilkobling for vann. Den er mobil på hjul og kan lett flyttes. Både kjemikalier og filter er tilgjengelige fra frontpanelet for god tilgjengelighet. Maskinen har berøringsskjerm med intuitivt brukergrensesnitt. Printer et tilgjengelig som tilbehør, og denne kan produsere en sporbarhetsseddel for hver syklus.

Serie 1 prosesserer ett skop om gangen, og bruker 22-26 minutter på en syklus.

  - 38,5 KB - 33,6 KB - 47,4 KB

Soluscope Serie 3

Serie 3 er en spesielt rask maskin, med sykluser på kun 20 minutter. Den har berøringsskjerm for rask tilgang til alle parameter for sykluser, og er kompatibel med over 1500 fleksible endoskop fra alle fabrikater.

En egen sertifisert prosess sikrer at alle kanaler er fullstendig rengjort og desinfisert i henhold til gjeldende prosesseringsstandarder. Maskinen har et komplett sporingssystem som inkluderer strekkodeleser og printer og som dokumenterer alle sykluser. Den har et ekstra stort rengjøringsrom med plass til selv spesielt store skop som ultralydskop, og har automatisk lekkasjetest som kontrollerer for blokkeringer og flyt gjennom kanaler.

 - 37,6 KB - 32,3 KB - 38,7 KB

Soluscope Serie 4

Serie 4 er Soluscopes raskeste maskin, med sykluser på kun 16 minutter. Den er kompakt, er lett å installere, og har alle elementer integrert i maskinen for lett tilgang og vedlikehold. Den har glatte kanter for enkelt renhold.

Serie 4 kan brukes med skop av alle størrelser, og kommer med sporingssystem med strekkodeleser, printer og lokal datalagring. Maskinen styres med berøringsskjerm med enkelt brukergrensesnitt som informerer om alle relevante parameter for syklusene som kjøres. Maskinen har automatisk lekkasjetest, og et patentert rengjøringssystem med delvis nedsenking av skopet i væske og skånsom spyling.

 - 37,3 KB - 67,3 KB - 46,7 KB

Presentasjon, Soluscope Serie 1

Presentasjon, Soluscope Serie 3

Presentasjon, Soluscope Serie 4

Mer i Gastroenterologi

FUJIFILM DOBBELTBALLONG ENTEROSKOPI

FUJIFILM ELUXEO 700-SERIE

FUJIFILM ENDOSKOPI, 600-SERIEN

FUJIFILM EPX-4450HD VIDEOPROSESSOR

FUJIFILM ULTRALYDENDOSKOPI

INTROMEDIC MIROCAM

MEDITALIA UTSTYR TIL FLEKSIBEL ENDOSKOPI

OVESCO FTRD CLIPS

OVESCO OTSC CLIPS

OVESCO PROCTOLOGY CLIPS

RICHARD WOLF FLERGANGS PROKTO-REKTOSKOPI

SOLUSCOPE SKOPVASKEMASKINER

WILSON INDUSTRIES FLEKSIBLE INSTRUMENTER